Bioplynová stanice

Bioplynová stanice zemědělského typu slouží k vysoce ekologickému a účinnému zpracování exkrementů hospodářských zvířat a produkci elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Vstupní biomasa, zpravidla kukuřičná a travní siláž a kejda skotu, je v bioreaktoru, tj. ve fermentoru zpracovávána anaerobní digescí (kvašením). Meziprodukt - bioplyn je použitý k pohonu kogenerační jednotky. Výstupem je elektrická energie, která je dodávána do distribuční sítě, teplo, které využívá investor ke krytí svých potřeb nebo je dodává dalším spotřebitelům a prokvašená hmota (digestát) používaná jako ekologické a velmi hodnotné hnojivo.

Hlavními částmi bioplynové stanice jsou: jeden či několik fermentorů a dofermentorů s integrovanými zásobníky bioplynu, výrobna elektrické energie (strojovna s kogeneračními jednotkami) a skladovací jímka koncového produktu.

Video na YouTube (otevře se v novém okně): https://www.youtube.com/watch?v=tLuRKmiSbGA

Kontaktujte nás

Zajímá vás více o bioplynu, máte nějaký dotaz či poznámku? Napište nám.

Web spravuje

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
Troubsko 664 41
T: (+420) 547 138 811
Stránky byly vytvořeny s podporou fondů EU – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Bioenergetika ZVT.
www.bioenergetikazvt.cz

Naše sociální sítě

JoomShaper