Bioplyn

Bioplyn vzniká rozkladem organických látek působením specifických druhů mikroorganismů v anaerobních podmínkách1. Během anaerobního procesu rozkladu organických látek (=fermentace, methanizace či biomethanizace) dochází ke vzniku bioplynu a suspenzního fermentovaného zbytku organické hmoty (=stabilizovaná organická hmota včetně narostlé biomasy). Fermentovaný zbytek organické hmoty je obvykle podroben dalším technologickým krokům a je dále využíván.

Proces anaerobní fermentace je v České republice využíván vedle čistíren odpadních vod na řadě zemědělských BPS, kde hlavním zdrojem substrátu jsou zemědělské a průmyslové odpady, zbytky jídla, prošlé výrobky a nepovedené várky potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Následující graf přehledně shrnuje typickou vsázku BPS a vyhodnocuje její výtěžnost.

Kontaktujte nás

Zajímá vás více o bioplynu, máte nějaký dotaz či poznámku? Napište nám.

Web spravuje

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
Troubsko 664 41
T: (+420) 547 138 811
Stránky byly vytvořeny s podporou fondů EU – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Bioenergetika ZVT.
www.bioenergetikazvt.cz

Naše sociální sítě

JoomShaper